Schaper Sport (onderdeel van Schaper Benelux) is lid van FHI, federatie van technologiebranches.
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2014, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, onder nummer 40507574

FHI – Algemene Voorwaarden 2014